Våra museibyggnader

Våra museibyggnader

Stadsmuseet hittar du mitt i stan. Det består av två fastigheter som rymmer flera charmiga fabriks- och hantverksbyggnader uppförda under 1800- och 1900-talen, vackert belägna utmed Motala ströms norra strand.

Husen ligger kring två gårdar. Den östra är kullerstenssatt och var ända fram till 1960-talet en livligt trafikerad gårdsplan mitt i ett fabrikskomplex. Den västra gården var istället en privat trädgårdsanläggning med terrasser och rabatter med både perenner och rosor. Sedan 1981 disponerar Stadsmuseet båda fastigheterna för sin verksamhet. 1990 förklarades byggnaderna som statligt byggnadsminne.