Ultrahuset

Ultrahuset är den röda tegelbyggnaden längsmed Holmbrogränd. Byggnaden uppfördes av rött tegel 1894 för J F Södergren & Sons Fabriksaktiebolag.