Arkivet

I Stadsmuseets arkiv finns handlingar och dokument av många skiftande slag som på olika sätt belyser staden Norrköpings historiska utveckling.