Utlån av föremål

Utlån av föremål till utställningar, studier och forskning är en integrerad del av Norrköpings stadsmuseums mål att göra samlingarna tillgängliga till en så bred publik som möjligt. Norrköpings stadsmuseum erbjuder lån av föremål till offentliga och privata museer och kulturinstitutioner samt ickekommersiella verksamheter, exempelvis föreningar och skolor, och kommersiella verksamheter vilka kan garantera säkerheten under lånetiden.