Föremåls-samlingen

Historiska föremål berättar på ett konkret och handfast sätt om det förflutna. De utgör lämningar efter tidigare generationers liv. Föremålen är de materiella spåren efter numera försvunna verksamheter, miljöer och människor, värda att bevara för framtiden.