Upplev Norrköpings stadsmuseum

Välkommen till Årets museum 2021

Genom ett varierat utbud av utställningar, visningar, stadsvandringar, föreläsningar och andra program förmedlar vi kunskap om staden. En viktig uppgift för oss som museum är att arbeta på ett pedagogiskt lustfyllt sätt så att kulturarvet blir en angelägenhet för alla norrköpingsbor.