Hem/Upplev museet

Upplev Norrköpings stadsmuseum

Välkommen till Årets museum 2021

Genom ett varierat utbud av utställningar, visningar, stadsvandringar, föreläsningar och andra program förmedlas kunskap om staden. En viktig uppgift för museet är att arbeta på ett pedagogiskt lustfyllt sätt så att kulturarvet blir en angelägenhet för alla norrköpingsbor.

Utställningar
Kalendarium
Vandringar
Visningar
Våra miljöer
Samlingarna
Digitalt museum