Föreningen Stadsmusei Vänner

Föreningen bildades 1994 för att på olika sätt stödja, medverka i och väcka intresse för museets verksamhet. Föreningen hjälper till att sprida information och kunskap om museets verksamhet och utställningar.