Lärarhand-ledningar och studiematerial

Stadsmuseets pedagogiska verksamhetsidé, är utformad och anpassad efter Skolverkets läroplan (Lgr-11) och har som mål att genom god pedagogisk hjälp erbjuda barn och unga vuxna ny kunskap om och förståelse för de historiska sammanhangen.