Våra kulturhistoriska miljöer

Kulturhistoriska miljöer

Norrköpings stadsmuseum har bred kompetens kring Norrköpings historia och kommunens fysiska kulturarv och kan svara på frågor om arkeologi, industrihistoria och bebyggelsehistoria. För frågor kring bygglov, byggnadsminnen och bidrag hänvisar vi till Stadsbyggnadskontoret.