Filmsamlingen

Stadsmuseet förvaltar en filmsamling bestående av äldre norrköpingsfilm. Innehållet i materialet är blandat och varierat. Det består av allt från filmer som Norrköpings kommun låtit producera för att marknadsföra kommunen till amatörfilmer som skildrar den egna vardagen.