Särskilda föremålssamlingar

I stadsmuseet finns flera separata donationer och samlingar.