Norrköpings stadsmuseum

Årets
museum 2021!

Sveriges Museer och Svenska ICOM (International Council of Museums) står bakom det prestigefyllda priset som delades ut av kulturminister Amanda Lind under det digitala museimötet den 27 april.

Samlingarna

Saker som berättar vår gemensamma historia

I Stadsmuseets samlingar finns 100 000-tals objekt av olika slag – föremål, maskiner, fotografier, filmer , arkivmaterial och ljudupptagningar. Tillsammans utgör dessa samlingar en viktig del av Norrköpings historiska kulturarv.