Samlingarna

I Stadsmuseets uppdrag ingår att förvalta och vårda de kulturhistoriska samlingarna