NIGA-huset

Den gula tegelbyggnaden utmed Strömmen byggdes i två etapper 1904 och 1913 av J F Södergren & Sons Fabriksaktiebolag. 1937 byggdes den till mot gården för NIGA, tidigare Norrköpings Färgeriaktiebolag.