Grå huset

Grå huset är namnet på den putsade tegelbyggnad som ligger med gaveln mot Strömmen.