Färgargården

Vid Åbackarna utmed Strömmen, en bit sydväst om stadens centrum, ligger Färgargården. Här visas hur landsbygdens färgare bodde och arbetade på 1800-talet.