Pågående utställningar

Utställningen berättar om de nazistiska rörelserna i Norrköping under 1930-talet och andra världskriget samt lyfter fram de som valde att göra motstånd. Det är berättelsen om medlöparna, motståndarna och några av de flyktingar som kom till Norrköping under andra världskriget. Vi belyser även frågor kring främlingsfientlighet i vår samtid. Utställningen är producerad av Norrköpings stadsmuseum i samarbete med forskaren och författaren Johan Perwe.

Läs mer

I utställningen ”Den första staden” träder fyra personer fram ur historien och hjälper oss att se Norrköping växa och förändras, från vikingatid till stormaktstid. Den välbeställda Torfrid som reste en runsten på 1000-talet, är en av dem. Du möter också borgmästaren, Gudbjörn smed, från 1300-talet. Han såg till att Norrköping fick sina stadsgränser fastställda. Och slutligen stiger Adrianne de Geer fram, hustru till den driftiga Louis de Geer.

Läs mer

Vilka hantverksyrken fanns för över hundra år sedan i Norrköping? Gatunamn som Tunnbindaregatan, Garvaregatan och Skomakaregatan ger oss en bild av de många olika hantverk som bedrevs på stadsgårdarna en gång i tiden. Ta en promenad längs vår Hantverksgata och kika in genom fönstren! I utställningen, som är Sveriges största samling av hantverksföremål, visar vi ett 30-tal hantverksyrken och deras redskap, arrangerade i tidstypiska butiks- och verkstadsmiljöer.

Läs mer

Handelsboden

Alltid på museet

Kaffebönor, kryddor, mjöldamm och såpa… Att handla i någon av Norrköpings speceributiker i början på 1900-talet var säkert en aromatisk upplevelse. Museets interiör av en speceributik innehåller föremål från perioden 1890 – 1950. Samtliga föremål kommer från föreningen Norrköpings köpmäns samlingar, vilka överlämnades som gåva till Norrköpings stadsmuseum 1980.

Läs mer

Maskiner och människor är en utställning för många sinnen. Lyssna på röster från dem som en gång arbetade i fabrikerna, känn på ylletyg från Nyborgs och lakansväv från Tuppen, skapa något i vår workshop! Upplev vävmaskiner som slamrar och föreställ dig en arbetsdag i textilfabriken.

Läs mer

I vår utställning om det förhistoriska Norrköping, ”Sälen, grisen och glaspärlorna”, träffar du inte bara Hedda och Hövdingen på Borgs gård. Här väcks hällristningarna vid Himmelstalund till liv – Himmelstalund som är ett av Europas rikaste hällristningsområden. Vi ger också en inblick i hur människor bodde på bronsåldern. I Norrköping har man hittat en av landets största boplatser från bronsåldern, en by med närmare 40 hus av olika slag.

Läs mer

Rum för arkeologi

28 september–1 juli 2030

Rum för arkeologi är en utställning för stora och små. Se fynd från utgrävningar och lär dig hur en arkeolog arbetar. Vernissage 26 augusti kl.12.00, varmt välkomna.

Läs mer

Under 1600-talet växer Norrköping från en blygsam medeltida småstad till rikets näst största stad. Tidiga industrier börjar blomstra längs med Strömmen och gör staden betydelsefull i den växande stormakten Sverige. Staden är utvald, här ska stormaktidens nya regler och förordningar märkas och människornas liv regleras.

Läs mer