Människor & maskiner – I nöd och lust

Lyssna på röster från dem som en gång arbetade i fabrikerna och känn på ylletyg från Nyborgs och lakansväv från Tuppen. Upplev vävmaskiner som slamrar och föreställ dig en arbetsdag i textilfabriken.