De första människorna – Norrköpings förhistoria

I vår forntidsutställning börjar vår berättelse om Norrköpings historia. Här berättar vi om sten- brons- och järnåldern i våra trakter och möter människorna och deras föremål.