Den utvalda staden – Norrköping på 1600-talet och 1700-talet

Under 1600-talet växer Norrköping från en blygsam medeltida småstad till rikets näst största stad. Tidiga industrier börjar blomstra längs med Strömmen och gör staden betydelsefull i den växande stormakten Sverige…