Den utvalda staden – Norrköping på 1600- och 1700-talet

Under 1600-talet växer Norrköping från en blygsam medeltida småstad till rikets näst största stad. Tidiga industrier börjar blomstra längs med Strömmen och gör staden betydelsefull i den växande stormakten Sverige. Under 1700- talet drabbas staden av flera olyckor men reser sig och seklet avslutas med en kungakröning.