Den första staden – Norrköpings historia från vikingatid till stormaktstid

I utställningen ”Den första staden” träder fyra personer fram ur historien och hjälper oss att se Norrköping växa och förändras, från vikingatid till stormaktstid.