Handelsboden – en mötesplats som doftade nymalt kaffe

Museets interiör av en speceributik innehåller föremål från perioden 1890 – 1950.