Handelsboden – en mötesplats som doftade nymalt kaffe

Kaffebönor, kryddor, mjöldamm och såpa… Att handla i någon av Norrköpings speceributiker i början på 1900-talet var säkert en aromatisk upplevelse. Museets interiör av en speceributik innehåller föremål från perioden 1890 – 1950.