Spiken i kistan för Norrköpings textilindustri. YFA-nedläggningen 50 år

Publicerad: 1 apr 2020

1 april 1970 fick arbetarna på YFA, Förenade Yllefabrikerna, besked om att fabriken skulle läggas ner. Datumet för beskedet var illa valt, en del arbetare trodde det var ett aprilskämt. Dessvärre var det sant och 900 anställda fick gå när Norrköpings sista textilindustri gick i graven. Nedläggningen var sista länken i lång rostig kedja av konkurser och dålig lönsamhet inom textilnäringen i Sverige. Efter andra världskriget började europeiska industrier att byggas upp igen och konkurrera med svenska varor. Sverige hade haft en stark löneutveckling och produktionen blev kostsam i jämförelse med produktionen utomlands. Förr Norrköpings del blev det extra svårt eftersom en stor del av tillverkningen var inriktad på ylletyger vars efterfrågan var på stadig nedgång. Under 1950-talet slog textilkrisen till med full kraft i Sverige och man räknar med att 70000 arbetstillfällen försvann när textilfabrik efter textilfabrik försvann. Kvar i ruinerna av Norrköpings stolta textilindustri stod YFA kvar.

Det fanns en stark optimism på fabriken att man klarat sig igenom krisen men inom koncernledningen visste man att slutet var oundvikligt. Ledningen undersökte om det skulle gå att flytta produktionen utomlands eller sälja företaget. Visserligen gick YFA med fortfarande med vinst men man ansåg det bättre att lägga ner medan det fortfarande bar sig. I början av 1970 åkte YFAs VD Alfred Hahn till Stockholm och informerade regeringen om läget. Mötet med Palme blev en besvikelse för Hahn som menar att regeringen tog lättvindigt på frågan. Palme ska ha sagt –”Lägg ner skiten, vi tar hand om folket”.

1 april kom så beskedet och det kom som en överraskning för de flesta. Produktionen gick för fullt och maskinparken hade nyligen rustats upp. En del hade arbetat på fabriken i hela sina liv. Lyckligtvis var detta en tid i Sverige då de flesta industrier gick bra och många arbetare kunde få nya arbeten eller skolas om. Medelåldern var förhållandevis hög och för många väntade förtidspension. Trots detta tog Alfred Hahn inte lätt på nedläggningen han drivit igenom. Han kom senare att drabbades av en depression.

Norrköping hade kvar en viss textilproduktion på Strömma i utkanten av staden men med YFAs nedläggning gick en 350-årig epok i graven. Industrilandskapet kom aldrig att bli sig likt och Norrköpings identitet som textilstad begravdes.

I Norrköpings stadsmuseums samlingar gjordes ett intressant fynd för en tid sen. Mycket av YFAs arkivmaterial hamnade sedermera hos museet och en oansenlig liten doktorsavhandling ger en liten inblick i YFAs sista dagar dagar. Avhandlingen handlar om bränntester på textilier men det är inte innehållet som är intressant utan datumet när boken inregistrerades i YFAs bibliotek. Datumstämpeln lyder 31 mars, 1970, det vill säga dagen före beskedet om nedläggning. Denna bok är ett vittne på att verksamheten rullade på som vanligt ända in i slutet. Den 31 mars 1970 var det få som visste vad morgondagen hade i sin linda.