Efterlysning! Berättelser, föremål och fotografier till utställningen Medlöperi & Motstånd

Publicerad: 10 jul 2019

Hej,

Norrköpings Stadsmuseum arbetar med en ny utställning som heter Medlöperi & Motstånd.
Utställningen tar bland annat upp nazismen och motståndet i Norrköping under 1930-talet och krigsåren.

Vi söker nu berättelser, föremål och fotografier i ämnet.

Har du något du vill dela med dig av? Vi tar tacksamt emot ditt bidrag via mail:
stadsmuseet@norrkoping.se
Vänligen skriv Utställning i ämnesraden.

Tack på förhand!