Filmstadens skylt

Publicerad: 10 jan 2019

Igår var inte en helt vanlig dag på jobbet faktiskt. Det är inte ofta i livet som man får möjligheten att rädda delar, spillror eller kvarlevor av gamla biografer. Men igår hände det. Sveriges första Filmstaden som man valde att öppna i Norrköping 1988, på Drottninggatan, ritad av Thomas Voghera, byggs nu om, då SF sålt sina biografer.

Många gånger har jag uttryckt kritik gentemot Filmstaden 1, då den bland annat saknat biograffoajé, vilket jag anser vara ett viktigt fundament inom biografarkitektur och design. Men faktum kvarstår att den är en del av vår biografhistoria i staden och att den liksom alla andra biografer, vars rester är mycket få, förtjänas att sparas åt eftervärlden, såsom den neonskylt vi igår plockade hem från en container, till föremålsmagasinet med förhoppning om att den i framtiden kommer att lysa inne i en utställning om de biografer som funnits här i staden. Det återstår att se vad som nu kommer att lysa ovanför den nya Filmstaden.

Ellika Kyndel