Norrköpings-
fotografer

Norrköping har en lång och spännande fotografihistoria. Staden var en av de platser i landet där den nya tekniken först introducerades kring 1800-talets mitt, och under dess andra hälft verkade flera professionella fotografer i staden.