Utlån av föremål

Utlån av föremål till utställningar, studier och forskning är en integrerad del av Norrköpings stadsmuseums mål att göra samlingarna tillgängliga till en så bred publik som möjligt. Norrköpings stadsmuseum erbjuder lån av föremål till offentliga och privata museer och kulturinstitutioner samt ickekommersiella verksamheter, exempelvis föreningar och skolor, och kommersiella verksamheter vilka kan garantera säkerheten under lånetiden.

Villkor

Alla lån gäller för en begränsad tid och ett särskilt, specificerat syfte. Utlåningstiden omfattar som längst tre år. Ett lån kan dock förlängas viss tid om skäl för en förlängning presenteras. För varje lån ställer Norrköpings stadsmuseum krav på bland annat säkerhet och klimat. Dessa lånekrav regleras i ett särskilt lånebeslut. Föremålen får endast användas i det sammanhang som angivits i låneansökan. Skadas eller förkommer något föremål under lånetiden ska museet omgående underrättas om detta. Norrköpings stadsmuseum reserverar sig rätten att återkalla ett lån om goda skäl finns och under förutsättning att låntagaren meddelats i rimlig tid i förväg.

Låneansökan och beslut

En låneansökan ska innehålla information som tydligt anger vilket eller vilka föremål som vill lånas samt en tydlig presentation av lånets syfte, tänkt utställningslokal och utställningsperiod. Låneansökan signeras av institutionschef, verksamhetsledare eller firmatecknare. Norrköpings stadsmuseum meddelar sitt beslut genom ett skriftligt lånebeslut.

Handläggningstid

För att vara säker på att lånet ska kunna beviljas i tid måste en anhållan om lån kommit till Norrköpings stadsmuseum minst en månad före den aktuella lånetidens början.

Försäkring

Låntagaren ansvarar alltid för att lånet försäkras. Försäkringsbeloppet står angivet i lånebeslutet.

Avgifter

Lån av föremål ur Norrköpings stadsmuseums samlingar är förenade med särskilda avgifter (ej momspliktiga) enligt följande:

 • Ideella föreningar och skolor
  Administrativ engångsavgift/lån: 200 kr
  Avgift per föremål/år: 150 kr
 • Museer, kulturinstitutioner och andra offentliga verksamheter
  Administrativ engångsavgift/lån: 400 kr
  Avgift per föremål/år: 200 kr
 • Kommersiella verksamheter
  Administrativ engångsavgift/lån: 1 500 kr
  Avgift per föremål/år: 400 kr

Övriga kostnader som belastas låntagaren är eventuell konservering, montering, nybeställning av packlådor, packmaterial samt transport.

Kontakt

Frågor rörande lån av föremål ur Norrköpings stadsmuseums samlingar ställs till:

Anne Wastesson Jonsson
Intendent
Tel: 011-15 26 44
E-post: anne.wastessonjonsson@norrkoping.se

Frågor och låneansökningar kan också skickas med vanlig post till:

Norrköpings stadsmuseum/föremålsarkivet
Västgötegatan 21
602 21 Norrköping