Föremålssamlingen

Historiska föremål berättar på ett konkret och handfast sätt om det förflutna. De utgör lämningar efter tidigare generationers liv. Föremålen är de materiella spåren efter numera försvunna verksamheter, miljöer och människor, värda att bevara för framtiden.

I Stadsmuseets föremålssamling ingår närmare 40 000 enskilda föremål. Det rör sig om allehanda typer av föremål som på olika sätt illustrerar Norrköpings historia, främst 1800- och 1900-talets hantverks- och industrihistoria. I samlingarna finns exempelvis hantverksredskap av alla de slag, väv- och spinnmaskiner, reklamskyltar, tryckta tyger och lakansväv.

Föremålssamlingen består av flera större och mindre samlingar som på olika sätt och vid olika tidpunkter tillförts Stadsmuseet. Läs mer om några av de större föremålssamlingarna genom att klicka på deras namn i menyn här intill.

Stadsmuseets föremålsamling är sökbar via en databas som gör att det är relativt lätt att söka efter enskilda föremål eller olika typer av föremålskategorier. För närvarande är det endast möjligt för Stadsmuseets samlingspersonal att söka i denna, men ambitionen är att inom en överskådlig framtid i någon form tillgängliggöra föremålsdatabasen för allmänheten.

Kontakt

Är du nyfiken på Stadsmuseets föremålssamling eller vill söka efter någonting särskilt i föremålsdatabasen?

Anne Wastesson Jonsson
Intendent
Tel: 011-15 26 44