Filmsamlingen

Stadsmuseet förvaltar en filmsamling bestående av äldre norrköpingsfilm. Innehållet i materialet är blandat och varierat. Det består av allt från filmer som Norrköpings kommun låtit producera för att marknadsföra kommunen till amatörfilmer som skildrar den egna vardagen.

Många av filmerna i vår filmsamling har nyligen digitaliserats, ett arbete som utförts av Filmarkivet i Grängesberg. På så sätt har det varit möjligt att tillgängliggöra filmsamlingen till en bredare allmänhet, ett viktigt arbete då filmsamlingen är en unik källa till kunskap om och förståelse för det förflutna. Under de senaste åren har Norrköpings stadsmuseum använt filmmaterialet i utställningar, undervisning och publika filmvisningar. Vi har också producerat egna DVD-filmer med utgångspunkt från samlingen.

Har du frågor om filmsamlingen?

Pernilla Pusa
Bildarkivarie
Tel: 011-15 26 33

Sofia Hammarqvist
Intendent fotosamlingen
Tel: 011-15 26 22

 

Mer information

Se östgötafilm på Kulturarv Östergötlands webbplats