Arkivet

I Stadsmuseets arkiv finns handlingar och dokument av många skiftande slag som på olika sätt belyser staden Norrköpings historiska utveckling.

Av särskild betydelse är det samlade företagsarkivet tillhörigt AB Chamberts Möbelfabrik, en hantverksikon i Norrköping under närmare 100 år. Firman, som startades 1883 av snickargesällen Axel Chambert, fanns kvar till 1979 i hörnet av Gamla Rådstugugatan och Hospitalsgatan. Under större delen av 1900-talet drevs firman av bröderna Otto och Erik Chambert. I Stadsmuseets arkiv finns en mängd skisser, förlagor och ritningar som tillsammans utgör ett unikt stycke hantverkshistoria.

I samband med textilindustrins definitiva sammanbrott på 1970-talet startades projektet Arbetarminnen 1986. Syftet var att dokumentera textilarbetarnas minnen. Idag utgör de cirka 300 intervjuerna ett unikt tidsdokument som på olika sätt speglar den numera helt försvunna textilindustrin som tidigare dominerat stadslivet stort. I intervjuerna berättar 150 personer om sina liv, uppväxten och klivet ut i förvärvsarbetet, men också om drömmar och förhoppningar.

I projekt Arbetarminnens intervjumaterial finns även hamn-, metall- och pappersbruksarbetare representerade. Intervjuerna bandades och transkriberades, och originalen finns arkiverade på Stadsmuseet där också utskrifter finns tillgängliga för studier och forskning.

Har du frågor som rör Stadsmuseets arkiv?

Anne Wastesson Jonsson
Intendent
Tel: 011-15 26 44