Visning av utställningen Medlöperi och Motstånd

torsdag 20 augusti 14:00–15:00

Utställningen berättar om de nazistiska rörelserna i Norrköping som fanns under andra
världskriget och det motstånd som gjordes. Vi får möta både medlöpare och motståndare
samt några av de flyktingar som kom till Norrköping efter andra världskriget.
Utställningen är producerad av Norrköpings stadsmuseum i samarbete med forskaren och
författaren Johan Perwe och tar även upp frågor kring främlingsfientlighet i vår samtid. Utställningen väcker frågor kring vem som blir medlöpare och vem som blir motståndare.
En frågeställning som är lika aktuell nu när näthat, extremism och konspirationsteorier sprids som en löpeld i vårt samhälle.
Med anledning av coronaviruset begränsar vi gruppen till max 15 personer, först till kvarn gäller. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hoppas att du gör detsamma.
Visningen är gratis och tar cirka 1 timme.
Vi samlas i Färgerisalen på stadsmuseet.
Varmt välkommen!