Vävtisdag/Weaving

tisdag 3 mars 12:30–15:00

Tidigare kallades Norrköping för Sveriges Manchester, idag finns inga textilfabriker kvar i staden. Hos oss på stadsmuseet kan du få en bild av arbetarnas villkor.
Kom och upplev textilmaskinerna tillsammans med museets textiltekniker. Vi berättar om textilen i Norrköping och demonstrerar textilmaskinerna.

Kostnadsfritt. Välkommen!
Är ni en större grupp som ska besöka vävtisdag var vänliga att kontakta 011-15 26 20 i god tid innan besöket.

English
Previously, Norrköping was called Sweden´s Manchester, today there ara no textile factories left. At the City Museum you can get a glimpse of the worker´s conditions. Come and experience the textile machines together with the museum´s textile technician. 

Free entrance. Welcome!