Monologföreställning – TVIVEL på grågatan 15

fredag 24 maj 16:00

Elever från De Geer gymnasiet spelar upp sin monologföreställning på Stadsmuseet.
Välkommen att uppleva monologer runt om i museet.
Samling i museifoajén!