Industrivandring

torsdag 4 juni 18:00–19:00

Mitt i staden ligger industrilandskapet, ett vidsträckt stadsområde som under de senaste århundradena har utgjort stadens industriella centrum. Under 1800-talet och 1900-talets första hälft blev industrierna fler och fler, och det stora antalet rykande skorstenar visade stadens industriella framgång. Under de senaste decennierna har industrilandskapet genomgått en radikal omvandling. Industrierna är numera ett minne blott, men de välbevarade industribyggnaderna vittnar ännu om den tid som varit. Följ med på en vandring som tar dig från Stadsmuseet till Drags och tillbaka till Holmenområdet och Louis de Geer konsert och kongress.
En fascinerande vandring genom ett stadsområde som förvandlats från ett skitigt och stängt fabriksområde till ett vackert och öppet kunskapsområde där textilindustriernas fabrikslokaler blivit till universitet, företagshotell och mediakluster.
Maxantal är 15 personer, först till kvarn gäller. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hoppas att du gör detsamma.
Stadsvandringen är gratis och tar cirka 1 timme. Vi samlas vid stadsmuseets entré.