Föreläsning – Kvinnorna i textlindustrin

torsdag 7 mars 18:00

Trots att textilindustrins historia till stora delar är kvinnornas historia så är det sällan de lyfts fram i historieskrivningen. En av kvinnorna som förtjänar att lyftas fram är Anna Särström (1873-1954), väverska på Norrköpings bomullsväveri AB (senare känt som Tuppens AB), som vid sidan av sitt hårda kroppsarbete engagerade sig för kvinnornas och barnens sak. Föredraget handlar om tiden, textilarbetarnas tillvaro och historien om Anna Särström.

Plats: Rum för arkeologi, våning 3
Fri entré!