Fisken, vattnet och kraften

torsdag 25 juli 14:00

Stadsantikvarie Hanna Domfors tar med oss på en stadsvandring som blandar Norrköpings framtid och historia.
De historiska kraftanläggningarna hade stor betydelse för industristaden Norrköping och gav förutsättningar för industrins utveckling. Teknikutvecklingen påverkade inte bara arkitekturen och landskapsrummet utan även förekomsten av vandrande fisk i Motala ström.
Den industrihistoriska miljön står nu inför nya utmaningar och krav genom Eus ramverk för vatten. Motala ström ska uppnå “god ekologisk potential” med ökad biologisk mångfald och återskapad fiskvandring, lek och uppväxtmiljöer för fisk.
Vandringen tar ca 1 timme och startar i museifoajén.
Varmt välkommen.