Renovering pågår!

Publicerad: 19 aug 2022

Som flera förbigående kanske har märkt, så är Speyermans holme, en del av kärleksparken intill stadsmuseet tillfälligt avstängd. Det pågår just nu renoveringar av ”Grå huset” och de fina lusthusen ”Schweizeriet” och ”Beurlings lusthus” som är belägna utanför stadsmuseet. Det blir nya tak och ytskikt, så det kommer bli ett riktigt lyft!

Grå huset uppfördes 1831 och användes till ett ull- och färgerimagasin. Vid sekelskiftet 1900 fanns det trikåväveri och handstickning. Idag används gråhuset för barn och ungdomsverksamhet.  Schweizeriet fördes hit i slutet av 1860-talet från kvarteret korpen till dess nuvarande plats på Speyermans holme av textilfabrikören Carl Fredrik Asklund.  Ett Schweizeri var ett så kallat café där det serverades fika som kaffe och kakor. Beurlings lusthus uppfördes 1801 av förgyllaren och spegelmakaren Carl Fredrik Beurling.

Dessa byggnader är alla byggnadsminnen sedan 1990, vilket betyder att de har höga kulturhistoriska värden och är unika i karaktär. Detta för att bevara det fysiska kulturarvet i sin ursprungliga form och skick. Ni kan läsa mer om byggnadsminnen här

Vi har inget datum för när restaureringen av byggnaderna sägs vara klar, men vi uppdaterar med information så snart vi vet.