Medlöperi och Motstånd – Norrköping före andra världskriget, del 3