Medlöperi och Motstånd – nazismen i Norrköping i dag, del 7