Medlöperi och Motstånd – de judiska flyktingarna, del 6