Världens mammor – Från konstprojekt till kvinnorörelse för demokrati

13 april–4 augusti 2019

En utställning om och med kvinnor och mammor som deltar i konstprojektet Världens mammor. Kom och lär känna kvinnorna, ta del av deras berättelser och drömmar inför framtiden.

I bilder, video, konst och installationer ger vi en röst åt kvinnor vars berättelser sällan hörs. Vi är kvinnor och mammor från olika delar av världen, från olika kulturer, bakgrunder, språk och religioner, men vi är förenade i att vi tillsammans arbetar för att skapa en bättre framtid för oss själva och våra barn- och barnbarn. När vi har starka och trygga mammor, så får vi även starka trygga barn.

Bakgrund

Konstnären Sira Jokinen Lisse startade konstprojektet Världens mammor 2016 i Motala, när barnavårdscentralen slog larm att många mammor och barn satt isolerade i sina hem.

Under skapandeträffarna får kvinnor, mammor och barn prova på olika konstnärliga uttryck. Det är under den skapande processen som vi även övar svenska språket, bygger nätverk och får vänner, lär om samhälle OCH har roligt tillsammans. Det är konsten som är det universella språket som vi möts genom.

Idag finns vi på 5 platser i Östergötland och intresse finns för att vi ska fortsätta växa såväl nationellt och internationellt.

Vår vision är att:

  • Fler kvinnors röster ska höras och deras kunskaper ska bättre tas tillvara
  • Att kvinnor ska få redskap till att kunna vara en aktiv del i samhället, känna egenmakt och påverka sitt och sin familjs nutid och framtid
  • Ett led i arbetet är att fler kvinnor ska komma ut i egen försörjning och ha en meningsfull fritid.

Vi arbetar ur ett helhetsperspektiv med engagemang genom aktivt deltagande och lärande genom görande och upplevelser. Genom empowerment uppmuntrar vi varandra till att våga. Vi arbetar med systerskap och med att skapa framtidshopp, där var och en av oss har ett viktigt uppdrag att fylla.

I det konstnärliga skapandet föds idéer och visioner. Vi löser världsproblem både i det lilla och i det stora. Det viktiga är att vi gör det tillsammans.

Världens mammor är ett utvecklingsarbete med kulturen som grund.

 

Utställningen är en samproduktionen mellan konstnärerna Sira Jokinen Lisse och Danko Lisse från föreningen KISAM (konsten i samhället) och Stadsmuseet i Norrköping. Ambitionen är att utställningen ska vara en vandringsutställning.