Ur Björk

3 september–15 januari 2017

Tjugotvå slöjdare i Västra Götaland och Värmland fick dela på en 30 cm tjock och 25 meter hög björk. Allt skulle användas. Med fria händer och sinnen visas resultatet i en inspirerande utställning som undersöker förädlingsvärde och arbetstillfällen. Resultatet; 390 bruks- och konstföremål till ett värde runt 250 000 kr. En värdeökning på mer än 40 gånger jämfört med om björken skulle ha blivit timmer.

PLATS: Norrköpings stadsmuseum
STARTDATUM: 2016-09-03
SLUTDATUM: 2017-01-15
Utställningen är producerad av Projektet Ur Björk.