Traces of existence – Kattun är cotton

5 maj–2 september 2018

Traces of Existence är en serie utställningar utanför det museala rummet på autentiska platser runt om i Sverige. Judiska museet söker i de historiska spåren efter judisk-svensk existens. I samarbete med Norrköping stadsmuseum har vi låtit konstnären Elsa Chartin fördjupa och omtolka spåren av kattuntryckaren Jacob Marcus genom sina egna textila arbeten.

I Norrköping etablerade Jacob Marcus ett kattuntryckeri i slutet av 1700-talet. De invandrade judiska kattuntryckarna kom med nya idéer och impulser från utlandet vad gällde mönster och färger. De förde också med sig nya kunskaper om produktionstekniker och modetrenderna i Europa. Kattuntryckerierna, judehuset i Norrköping, och det industriella kulturarvet, är spår i historien efter familjen Marcus, spår som även leder till museets egen samling.

Elsa Chartin är mönstrets mästare, hon har länge arbetat konstnärligt med textil och mönster. Hennes känsla för monumentala sättningar liksom hennes intresse att gräva i hantverkets ursprung har återupplivat kattuntryckets mönster i det egna arbetet.

Lusthuset – Norrköpings stadsmuseum

 

Vernissage : 5 maj kl 14
Plats: Lusthuset, Norrköpings stadsmuseum