Rysshärjningarna 1719

18 maj–1 september 2019

Den här sommaren är det 300 år sedan Norrköping genomled sitt största trauma, Rysshärjningarna i slutet av juli och början av augusti år 1719.

Dessa varma sommardagar plundrade och brände ryssarna längs med östkusten i hopp om att trycka på i fredsförhandlingarna som pågick på Åland. Det pesthärjade och krigströtta Norrköping drabbades mycket hårt och hela staden plundrades och brändes ner av ryska och svenska soldater. Härjningarna fick stora konsekvenser för staden för lång tid framöver.

Norrköpings stadsmuseum uppmärksammar denna tragedi med en utställning om Rysshärjningarna i Sverige. Utställningen är inlånad från museet HAMN i Nacka med tillägg om Norrköpings roll i härjningarna.