Foto: Anders Ryman

Romska röster

26 januari–16 april 2017

Romska röster är romers egna berättelser. De vill berätta om sin historia, sin kultur och sitt språk – hur de lever och hur de behandlas. Deras röster ljuder genom fotograf Anders Rymans inkännande porträtt av svenska kalderashromer, svenska resande, finska kaaleromer, serbiska arliromer, rumänska ursariromer… alla olika men ändå lika. Känslan av att inte höra till, att stå utanför, delas av alla, men den romska identiteten och släktsammanhållningen är stark.

Romer är sedan år 2000 en av Sveriges fem nationella minoriteter. Utställningen Romska Röster syftar till att bidra till ökad kunskap om romer och deras situation i samhället och till samtal och reflektioner kring rasism, utanförskap och marginalisering.

Plats: Färgerisalen – Norrköpings stadsmuseum, entréplan

Utställningen är producerad av Upplandsmuseet med fotografier av Anders Ryman med stöd från Postkodlotteriet och Statens Kulturråd.