Next:Norrköping

Norrköping är en stad i ständig förändring. Nya stadsdelar dyker upp och gamla förvandlas.
Med hjälp av modern visualiseringsteknik kan vi visa både det som en gång varit och vad som kommer bli.

Här kan du utforska bland annat vilka områden i Norrköping som kommer bebyggas, vad som egentligen döljer sig under marken i Inre hamnen och hur den helt nya stadsdelen vid vattnet kommer se ut.

Utställningen är producerad av kommunikationsenheten på Norrköpings kommun och kommer att stå i Färgerisalen på Stadsmuseet.