Medlöperi och Motstånd – Nazismen i Norrköping då och nu

26 januari 2020 - 2 oktober 2022

Utställningen berättar om de nazistiska rörelserna i Norrköping under 1930-talet och andra världskriget samt lyfter fram de som valde att göra motstånd. Det är berättelsen om medlöparna, motståndarna och några av de flyktingar som kom till Norrköping under andra världskriget. Vi belyser även frågor kring främlingsfientlighet i vår samtid.
Utställningen är producerad av Norrköpings stadsmuseum i samarbete med forskaren och författaren Johan Perwe.

Sedan lång tid tillbaka och fram till andra världskriget har Sverige haft en tät kontakt med Tyskland. Tyska var under en period andraspråk i svenska skolor och det svenska kulturlivet var starkt påverkat av det tyska. Efter andra världskriget kom det att helt förändras.

Nationalsocialismen (nazismen) uppmuntrade antisemitism och främlingsfientlighet under andra världskriget. Även i Norrköping fanns nazistiska anhängare. Mot dessa stod demokratins förkämpar och antinazistiska eldsjälar som gjorde motstånd och tog ställning för utsatta människor på flykt. I utställningen berättar vi både om de nazistiska anhängarna, medlöparna, och de som gjorde motstånd i Norrköping.

Efter krigsslutet, tog Norrköping emot överlevare från koncentrationslägren. Våren 1945 anländer de till staden. Utställningen visar hur mottagandet gick till. Många kom att så småningom flyttas till flyktingförläggningen i Doverstorp i Finspång, innan de hittade styrka nog att fortsätta sina liv. Som besökare får du ta del av några människoöden.

Efter krigsslutet 1945 skulle man kunna tro att nazismen och dess ideologi i Sverige helt tynar bort. Men så är inte fallet. Vilka var de olika nazistiska grupperingarna efter kriget?

I dagens samhälle ser vi en förändring av värderingar, tolerans, medmänsklighet och solidaritet. De senaste demokratiska valen i Sverige och globalt har visat denna tendens. Internet är den stora spridande faktorn, även om man också idag samlas för att manifestera sina åsikter med hot, hat och propaganda som vapen. Samtidigt sprids nu antisemitismen från flera andra håll i vårt samhälle. Säkerhetspolisen gick under sensommaren 2019 ut med en varning för ökat högerextremt våld.

Det är viktigt att genom historien titta på hur samhället ser ut idag och i framtiden. Vid visningar och pedagogiska program kommer man att få en fördjupad kunskap om nazismen och dess konsekvenser men också hur man kan våga ifrågasätta tendenser och information mer medvetet idag.

Utställningen är producerad av Norrköpings stadsmuseum tillsammans med forskaren och författaren Johan Perwe och bygger delvis på Johan Perwes forskning.

Utställningen är öppen och gratis för alla. Välkommen!

För visningsbokning för skola eller större grupp fyll i Bokningsformulär
eller ring 0703-23 82 14

För skolorna kommer vi att erbjuda lärarhandledning och olika pedagogiska program. Utställningen vänder sig främst till årskurs 8 – 9 samt gymnasieklasser. Skolor i Norrköping går gratis.

För övriga grupper gäller Prislista.

Läs vår utställningsfolder med förord av författaren Ola Larsmo.

Vanliga frågor och svar om utställningen