KSM-labbet: Kontraster i samspel – möten mellan material och människa

23 april–1 maj 2016

Formgivarna och konsthantverkarna Frida Haugbak och Hannah Lundberg möts i form och material.

Vernissage 23 april kl. 14:00

Vi båda är specialiserade inom våra respektive hantverksområden, tovning och smyckeskonst. Vi har under ett års tid, genom ett tätt samarbete, förenat material och teknik till ett gemensamt verk. Genom att kombinera ull och silver skapar vi en kontrast både materiellt och visuellt. Vi väljer att låta silvret vara den kontrasterande detaljen i objektet och låter ullen ta plats som det huvudsakliga och dominerande materialet.

Utifrån att förutsättningslöst låta våra material mötas och bara se nya möjligheter, har vi utvecklat något unikt och samtidigt förvärvat nya kunskaper och erfarenheter genom en oprövad arbetsprocess. Frida har kunskaper om hur man arbetar med tovning av ull medan Hannah står för kunskaperna i ädelmetall, i detta fall silver. Under den kreativa processen har vi arbetat med collage där vi har inspirerats av bilder där vi hittat liknande former i vitt skilda sammanhang. Vi har undersökt kluster inom design, konst och vetenskap.

Genom denna experimentella process har vi hittat ett nytt sätt att utveckla våra tankar kring arbetet och kommunicera med varandra. Vårt verk tar formen av ett kluster med silver som bryter sig ut genom ullen och där materialen samarbetar trots deras olikheter. Genom researcharbetet har vi sett att det finns något universellt med klusterformerna. Med sin oregelbundna och levande form väcker objektet, som är centralt i vår utställning, tankar som kan associeras till allt från cellnivå till snötäckta kullar och astronomiska stjärnkluster.