Handelsboden

Alltid på museet

En mötesplats som doftade nymalt kaffe

Färdiga förpackningar förenklade

Kaffebönor, kryddor, mjöldamm och såpa… Att handla i någon av Norrköpings speceributiker i början på 1900-talet var säkert en aromatisk upplevelse. Kaffekvarnarna surrade för varje kund, som fick det nymalda kaffet uppmätt och paketerat i butiken. Det mesta på inköpslistan skulle mätas, vägas och förpackas. Och allt expedierades över disk. Handlaren hade ofta hjälp av flera bodbiträden.

I och med industrialiseringen fylldes handelsbodarnas hyllor med allt fler varor i färdiga konsumentförpackningar. Kakaoaskar, sardinburkar och grynpaket utformades för att locka till köp, och pryddes med bilder på kungligheter och djur.

På 1950-talet kom plasten och gjorde det möjligt att fabrikspaketera det mesta, även färskvaror som kött och mejeriprodukter.

Det vilar ett nostalgiskt skimmer över de tidiga förpackningarna. Tomteskur från 1940-talet, Kavlis raketost från 1950-talet – pappersaskar och plåtlådor från förr har blivit kultförklarade samlarobjekt.

Nyheter och skvaller

Handelsboden knöt samman människor. Handlaren hälsade varje kund med sin artiga inledningsfras: ”Vad får det lov att vara?”

Medan sockret höggs i bit och mjölet vägdes upp fanns det gott om tid att byta några ord med de andra kunderna. I handelsboden fick man veta senaste nytt om grannarna i kvarteret. Man fick också mer långväga nyheter. Handlaren hade ofta kontakter utanför det lokala samhället och kunde informera om nymodigheter i stort och smått.

Interiör från Handelsboden – Norrköpings stadsmuseum

Interiör i Handelsboden. Foto: Micael Wahlberg.

De första snabbköpen

En stadsfamiljs matinköp krävde besök i flera olika butiker. Torrvaror och konserver köptes i speceributiken, mejeriprodukter i mjölkbutiken och kött hos slaktaren. Ökad välfärd, industriproduktion och förbättrad distribution av varor banade väg för mer rationella livsmedelsbutiker. På 1940-talet kom de första snabbköpen, där alla typer av livsmedel kunde köpas och där kunderna plockade sina varor själva. Snart dök även de första varuhusen upp.
Systemet med specialiserade småbutiker levde dock kvar en bit in på 1960-talet.

Glimtar från flera decennier

Museets interiör av en speceributik innehåller föremål från perioden 1890 – 1950. Samtliga föremål kommer från föreningen Norrköpings köpmäns samlingar, vilka överlämnades som gåva till Norrköpings stadsmuseum 1980.

Källa: Fakta hämtade från Centrum för näringslivshistoria