Ditt Magasin – bland prylar och livsöden

31 maj–18 oktober 2015

Stadsmuseets sommarutställning visar en liten del av föremålen från Bråvallamagasinet och de knyts till elva levnadsöden med anknytning till Norrköping.

Alla ting har en historia, knutna till personer och platser genom sin tillverkningshistoria, proveniens och dokumentation. Norrköpings Stadsmuseum låter tingen berätta sin historia i sin sommarutställning ”Ditt magasin” som har öppet från 31 maj till och med 18 oktober. Föremålen är hämtade från magasinet i Bråvalla och kopplas till ett varierande persongalleri av mer eller mindre kända personer i Norrköpings historia.

Bråvallamagasinet – Norrköpings stadsmuseum

Bråvallamagasinet. Foto: Niclas Fasth

Bråvallamagasinet – Norrköpings stadsmuseum

En liten del av föremålen från magasinet visas upp i utställningen. Foto: Niclas Fasth